tile

بخش دوم: جغرافیای سیاسی

حکومت


پس از انقلاب اسلامی سال 1358ش/1979م. و تصویب قانون اساسی در آذرماه سال 1358 ش/دسامبر1979م. عنوان رسمی کشور در مجامع بین المللی به جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت. بنا بر مصوبه ای دیگر در سال 1368ش/1989م. با گسترش اختیارات رئیس جمهورمقام نخست وزیر حذف شد. دراین قانون اساسی ادارۀ امور مملکت به سه قوهء مجریه، مقننه و قضائیه واگذار شده است. در رأس این سه قوه رهبر مذهبی قرار دارد که از سوی شورای رهبری تعیین می شود. اعضای این شورا خود باتصویب رهبر انتخاب می شوند. قوهء مجریه شامل رئیس جمهور و هیئت وزرا ست. قوۀ مقننه که مجلس شورای اسلامی نامیده شده با 290 نماینده تشکیل می شود که به نسبت جمعیت بین استان ها تقسیم شده است. مصوبه های مجلس شورای اسلامی باید به تأئید شورای نگهبان برسد. قوهء قضائیه زیر نظر رئیس قوهء قضائیه انجام وظیفه می کند و به امور دادگستری می پردازد.


پرچم ایران

پرچم جمهوری اسلامی ایران مرکب از سه نوارهم پهنای افقی به رنگ های سبز، سفید و سرخ از بالا به پائین است. نشان جمهوری اسلامی، کلمهء" الله"به صورت گل لاله، نماد شهادت به رنگ سرخ در میان قسمت سفید نقش شده ودر حد فاصل هردو نوار سبز و سرخ با سفید عبارت قرآنی" الله اکبر" یازده بار پشت سرهم تکرارگردیده است. پرچم ایران تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد که فراتر از دوران تاریخی به افسانه و حماسه می پیوندد. پیش از انقلاب اسلامی پرچم ایران سه نوار هم پهنای افقی به رنگ های سبز، سفید و سرخ بود که نشان شیرو خورشید به رنگ های سیاه و زرد درمیان قسمت سفید آن نقش می بست. نشان شیرو خورشید روی پرچم ایران به صورت های گوناگون بسیار قدیمی است. اما پرچم ایران پیش از انقلاب اسلامی، یادگار نخستین قانون اساسی ایران بودکه پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید.

براساس آخرين تقسيمات کشوري، ايران به 26 استان، 265 شهرستان، 678 شهر و707 بخش شده است. هر استان ‌توسط يک استاندار، هر شهرستان توسط يک‌ فرماندار، هر شهر به وسيله يک شهردار و هر بخش زيرنظر يک‌ بخشدار اداره مي‌شود. استان‌هاي ايران، به ترتيب الفبا، ومرکز و شهرهاي‌عمدۀ هر يک از آن‌ها در این بخش توصيف شده‌اند.

این بخش را در قسمت های زیر دنبال کنید: