tile

در وظائف پاسداران و بسیجیان در مقابله با دشمنان انقلاب 

 گزیده‌هااز ویژگی‌های عمدۀ بحران سیاسی که این شمارۀ ویژه را به خود اختصاص داده شمار کم‌سابقۀ بیانیه‌ها، هشدارها و تفسیرهائی است که از سوی رهبران دولت جمهوری اسلامی از یک سو و شخصیت‌های فعّال در جنبش اعتراضی سبز، از سوی دیگر، تا کنون منتشر شده است. نکات عمدۀ بسیار در این گونه سخنان بازتاب یافته‌اند. از سبب‌های پدیداری و آشکارشدن عمق دوگانگی در ساختار سیاسی نظام و بالاگرفتن ناخشنودی‌های دیرینۀ ملت از دولت تا انواع پیش‌بینی‌ها پیشنهادها برای حل بحران. پاره‌ای از این سخنان و نوشته‌ها به احتمال بسیار جزئی از منابع و اسناد دست اول پژوهش تاریخ‌نگاران دربارۀ دوران بحرانی کنونی ایران خواهند شد. از این روست که ثبت و انتشار آن‌ها را در این شماره سودمند دانستیم.    

در این بخش نوشته‌ها و سخنانی را برگزیده‌ایم که به روشنی معرف آراء متنفذترین شخصیت‌های کلیدی، اعم از دولتی و غیردولتی، در عرصۀ این بحران تاریخی بوده‌اند: مهدی کرّوبی و میر حسین موسوی، از فعالان و مدافعان نامدار جنبش؛ علی خامنه‌ای رهبر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی؛ و حسینعلی منتظری از منتقدان دیرینۀ آن. نوشته‌ای از یکی ار نخستین «روشنفکران دینی،» عبدالله نوری، را از آن رو برگزیده‌ایم که گرچه ده سال پیش، در 1378، انتشار یافته است، امّا امروز هم می‌تواند شرح گویائی از رفتار حاکمان در قانون‌شکنی، آزادی‌ستیزی و بی‌اعتنائی به منافع ملی ایران شمرده شود.     
* * *


محمدعلی جعفری

در وظائف پاسداران و بسیجیان در مقابله با دشمنان انقلاب


ایجاد شبهه در انتخابات، اجرای دستورالعمل‌هایی بود که در لابراتوارهای جاسوسی و ضد‌انقلابی در خارج از کشور طراحی شده بود و عده‌ای هم در داخل کشور اجرای آن را بر عهده داشتند. . . ملت ایران در این عرصه به شکل مشخص مخالفت خود را با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی اعلام کرد. سنت الهی بر این است که مومنان را در معرض آزمون‌های دشوار قرار دهد و حماسه ۲۲ خرداد آزمایش بزرگ الهی بود که ملت ایران از این آزمون پیروز و سرافراز بیرون آمدند.

. . . بسیج باید تولید قدرت نرم و استمرار روح نشاط و افزایش آگاهی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را دائما پیگری کند، زیرا سپاه پاسداران و بسیج سازمان ایدئولوژیک است و بر اساس عقیده و مکتب انقلابی عمل می‌کند. . . . با توجه به استقلال نسبی اقشار بسیج فرماندهان بسیج در تمامی بخش‌ها به‌ویژه بخش‌‌های غیر‌نظامی دارای وظایف مختلفی هستند و برای مقابله با تهدیدات نرم می‌توانند به مقتضای شرایط منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کنند و آحاد بسیجیان نیز در این زمینه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. . . .سپاه و بسیج نمی‌توانند بنشینند تا دشمنان انقلاب از طریق فرهنگی و سیاسی مسئله تغییر و ایجاد انحراف در مسیر راستین انقلاب و ارزش‌ها را تعقیب کنند. باید در این شرایط حساس کمربندها را محکم ببندیم و وظایف دفاع از نظام و انقلاب اسلامی را با تمام قوا به انجام برسانیم.
___________
* برگرفته از گویا نیوز، 30 مرداد 1388 

Volume: 
۲۵
Current Issue: 
Current Issue
Visited: 
1000