The Archives

کتابخانه اصلی بنیاد مطالعات ایران شامل حدود 4500 جلد کتاب در زمینه های گوناگون از جمله تاریخ، سیاست، فرهنگ و ادب کلاسیک و معاصر ایران است. مجموعه ای قابل توجه از اسناد، نشریه ها و نوشته ها در باره اوضاع و احوال زنان ایران و برخی دیگر از جوامع اسلامی نیز در مرکز زنان بنیاد در دسترس پژوهشگران قرار دارد. منابع دیگری نیز در کتابخانه بنیاد گرد آوری شده اند ازجمله: مجموعه ای از مقالات نشریه نیویورک تایمز در باره ایران؛ قریب به 400 نوار از دستگاه ها، گوشه ها و آثارموسیقی کلاسیک ایرانی؛ مجموعه ای از اسلاید درباره هنر و فرهنگ ایران برگزیده شده از کلکسیون موزه نساجی واشنگتن و برنامه معماری اسلامی آقاخان در دانشگاه های هاروارد و ام آی تی و گالری آرتور ام. سکلر. مجموعه ای از نوشته ها و تفاسیری که درباره جنگ ایران و عراق در نشریه های معتبر آمریکائی به چاپ رسیده اند در سال 1992 از سوی یک بنیاد پژوهشی در واشنگتن به کتابخانه بنیاد هدیه شد.

بخش عمده ای از کتابخانه بنیاد را آرشیو پهلوی تشکیل می دهد که همچنان در دست تنظیم و طبقه بندی است. این آرشیو رو به گسترش شامل منابع دست اول در باره دوران پهلوی است از جمله مصاحبه های برنامه تاریخ شفاهی بنیاد، فیلم، اسلاید، عکس، بریده های نشریات، مقاله و کتاب. در سال 1993 مجموعه ای از عکس های تاریخی و خانوادگی رضاشاه پهلوی به این آرشیو افزوده شد.

مجموعه توسعه و عمران ایران

اين مجموعه، که بيشتر بر اساس مصاحبه هاي برنامه تاريخ شفاهي بنياد قراردارد، شامل تک نگاري هايي است در باره خاطرات و مشاهدات برنامه ريزان، مديران و مجرياني که، چه در بخش دولتي و چه خصوصي، در برنامه ريزي و اجراي طرح هاي عمراني ايران در دوران پيش از انقلاب اسلامي نقشي اساسي ايفا کرده اند. آگاهي ها، دانسته ها و داده هاي آمده در اين تک نگاري ها با بهره جوئي از ديگر منابع و اسناد موجود و همکاري دوباره مصاحبه شوندگان دقّت و شفّافيتي بيشتر يافته اند. در 10 مجلدي که تاکنون از اين مجموعه، به ویراستاری غلامرضا افخمی، تنظيم شده و به چاپ رسيده از فرايند دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي ايران در دوره مورد نظر تصويري کمابيش متفاوت از آن چه در بسياري از آثار انتشاريافته به چشم می خورد ارائه شده است. در بخش های آینده این مجموعه که منبعی سودمند برای پژوهشگران تاریخ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ایران معاصر است زمینه های دیگری از تحولات دوران پهلوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

Pages